PRIVACITAT - Materials Cairó

Vaya al Contenido

Menu Principal:Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.
Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua. En qualsevol moment pot vostè. Exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l'adreça del titular dels fitxers.
Podeu trobar formularis per a l'exercici dels seus drets en el lloc web de l'Agència de Protecció de Dades.
HORARI
MAGATZEM I OFICINES
Dilluns a divendres
de 8:00 h. a 13:00 h.
de 15:00 h a 17:30 h
Dissabtes matí: de 9:00h a 13:00 h
Construc Hàbitat 2004 SL
C/ Canalejas, 84 Baixos
08028 Barcelona
Telf 93 180 53 22
Whatsapp 640711203
Regreso al contenido | Regreso al menu principal